17444 Jobava, Baadur
Rating (KBSB): 2603

Niet-actieve speler