17814 Delmeire, Nathan
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler