17841 Daci, Alex
Rating (KBSB): 1669

Niet-actieve speler