17992 Deferme, Lien
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler