18353 Delbecq, Arne
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler