19712 De Meyere, Michiel
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler