19934 Defraiteur, Christophe
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler