20920 Delmeulle, Oscar
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler