21334 Delporte, Thiby
Rating (KBSB): 1132

Niet-actieve speler