22212 De Decker, Linde
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler