25241 Jespers, Jan
Rating (KBSB): 1506

Niet-actieve speler