27324 Hooyberghs, Benny
Rating (KBSB): 1463
Rating (FIDE): 1486

Niet-actieve speler