27332 Jans, Dirk
Rating (KBSB): 1389

Niet-actieve speler