27910 Damen, Ludo
Rating (KBSB): 1595

Niet-actieve speler