27995 Debrouwere, Jeroen
Rating (KBSB): 1889
Rating (FIDE): 1925

Niet-actieve speler