29297 Devos, Herman
Rating (KBSB): 1634

Niet-actieve speler