29505 Jacobs, Saroja
Rating (KBSB): 1549

Niet-actieve speler