35670 De Smaele, Karel
Rating (KBSB): 1573

Niet-actieve speler