36030 De Jonghe, Frans
Rating (KBSB): 1715

Niet-actieve speler