41483 De Kort, Bruno
Rating (KBSB): 1542

Niet-actieve speler