41866 Debrock, Daniel
Rating (KBSB): 1311

Niet-actieve speler