43265 Jamolet, Jean
Rating (KBSB): 1239

Niet-actieve speler