44008 De Queecker, Maarten
Rating (KBSB): 1282

Niet-actieve speler