4430 Dorjbajar, Toksjargal
Rating (KBSB): 1040

Niet-actieve speler