4464 Dorjbarjar, Zoljargal
Rating (KBSB): 1366

Niet-actieve speler