55344 Dehont, Michael
Rating (KBSB): 1420

Niet-actieve speler