57142 Desmit, Chris
Rating (KBSB): 1216

Niet-actieve speler