5851 Develter, Stefaan
Rating (KBSB): 1691

Niet-actieve speler