58530 De Stercke, Ben
Rating (KBSB): 0

Niet-actieve speler