64076 Deschuyteneer, Johan
Rating (KBSB): 1199

Niet-actieve speler