64921 Demonthy, Pierre
Rating (KBSB): 1239

Niet-actieve speler