7005 Jacobs, Koen
Rating (KBSB): 1990

Niet-actieve speler