7081 Depoorter, Bruno
Rating (KBSB): 1722

Niet-actieve speler