72541 Delville, Andre
Rating (KBSB): 1448

Niet-actieve speler