72893 De Priester, Johan
Rating (KBSB): 1425

Niet-actieve speler