73351 Delers, Alain
Rating (KBSB): 1738

Niet-actieve speler