74594 Delcourt, Michel
Rating (KBSB): 1714

Niet-actieve speler