74659 Desadeleer, Jean-Francois
Rating (KBSB): 1544

Niet-actieve speler