8141 Jaspers, Hans
Rating (KBSB): 1972

Niet-actieve speler