83305 Desart, Yvon
Rating (KBSB): 1150

Niet-actieve speler