85367 Jacquet, Andre
Rating (KBSB): 690

Niet-actieve speler