86762 Delcampe, Amory
Rating (KBSB): 1340

Niet-actieve speler