88056 Denis, Bruno
Rating (KBSB): 969

Niet-actieve speler