88226 Desart, Xavier
Rating (KBSB): 1162

Niet-actieve speler