88927 David, Gaetan
Rating (KBSB): 1159

Niet-actieve speler