88943 Davidts, Frederic
Rating (KBSB): 1580

Niet-actieve speler