89532 Dupont, Christian
Rating (KBSB): 1150

Niet-actieve speler