93866 De Oliveira, Joao
Rating (KBSB): 1560

Niet-actieve speler