94218 Desmeytere, Stefaan
Rating (KBSB): 1205

Niet-actieve speler