96113 Delbecq, Christophe
Rating (KBSB): 1370

Niet-actieve speler